x
คำขวัญวันครู 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบคำขวัญวันครู 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ขณะที่งานวันครูปีนี้จะมุ่งเน้นเรื่องครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพครู

10 ธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญ
Pellentesque placerat eget elit nec euismod. Mauris tempor cursus dolor. Ut dolor elit, ullamcorper quis ornare vel, congue id orci diam.
คำขวัญวันเด็ก 2561 จากนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(22 ธ.ค.) เป็นประจำเหมือนเช่นทุกปีที่นายกรัฐมนตรีจะได้มอบคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม

โดยในปี 2561 นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี 2561 เป็นการเขียนด้วยลายมือมีข้อความดังนี้ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

Paper bag Couple in Street
Pellentesque placerat eget elit nec euismod. Mauris tempor cursus dolor. Ut dolor elit, ullamcorper quis ornare vel, congue id orci diam.
Subscribe to วันสำคัญ