x

4ม.ค.2561มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ แก่นักเรียน

4ม.ค.2561ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร แก่นักเรียน