x

คำขวัญวันครู 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบคำขวัญวันครู 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ขณะที่งานวันครูปีนี้จะมุ่งเน้นเรื่องครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพครู

          วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม 2561 โดยคำขวัญวันครูประจำปี 2561 คือ "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"

 

 

          ทั้งนี้สำหรับงานวันครู ครั้งที่ 62 ทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของครูเก่งเท่านั้น แต่มุ่งเน้นครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพครู รักศิษย์ และพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง