x

16ม.ค.2560 กิจกรรมวันครูแห่งชาติ

16ม.ค.2560 กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ทำบุญตักบาตรข้างสารอาหารแห้ง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ภาคบ่ายแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สนามกีฬาหม่อนไม้