x

13ม.ค.2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ.อบจ.อุตรดิตถ์

13ม.ค.2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ แจกของขวัญ เล่นเกมส์ ทายปัญหา ณ.ลานรถ อบจ.อุตรดิตถ์